Cofinco logo

Diensten

Cofinco kent niet alleen uw onderneming, maar ook de markt waarin u actief bent. Zo kunnen wij u optimaal ondersteunen. Bij uw dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook bij het signaleren en benutten van groeikansen.

Cofinco levert een diversiteit aan diensten voor het midden- en kleinbedrijf. Wij ondersteunen o.a. eenmanszaken, besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma, stichtingen en verenigingen.


Interimdiensten

U heeft tijdelijk een specialist nodig voor de uitvoering van een bepaald project of opdracht op financieelgebied. Of u heeft iemand nodig die uw organisatie bijstaat tijdens een drukke periode binnen uw bedrijf.

Lees verder

Administratie

Een juiste opzet van uw administratie zorgt er mede voor dat u beschikt over complete informatie. Wij zorgen er bovendien voor dat de administratie zodanig wordt opgezet, dat deze mee kan groeien met uw organisatie. Zo bent u verzekerd van een goede basis voor uw rapportages, jaarstukken, fiscale aangiften en inzicht in uw organisatie.

Lees verder

Jaarstukken

Op basis van regelgeving kan uw organisatie verplicht zijn om een jaarrekening op te stellen. Deze kunnen wij voor u opstellen. Ook als u niet verplicht bent een jaarrekening op te stellen kunnen wij voor u een financieel jaarrapport verzorgen.

Lees verder

Fiscale aangiften

De rechtsplicht voor het indienen van een belastingaangifte vloeit rechtstreeks voort uit de wet. De belastingplichtige die aangifte doet, is gehouden dat duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te doen. De eerste keer dat een belastingplichtige aangifte moet doen, dient hij dit in veel gevallen zelf te melden. De daaropvolgende jaren zendt de belastingdienst automatisch een aangiftebiljet toe.

Lees verder